Ακαδημίες Κολύμβησης

Η ακαδημίες κολύμβησης χωρίζονται σε τρία τμήματα: (τα δελφίνακια, τα καρχαριάκια και το επιλεκτικό τμήμα).
Κάθε τμήμα έχει διαφορετικούς στόχους. Η αρχική τοποθέτηση των παιδιών στα γκρουπ επιπέδων γίνεται με βάση τις κολυμβητικές τους δεξιότητες και την ηλικία. Η αλλαγή επιπέδων θα γίνεται ύστερα από προγραμματισμένες εξετάσεις και συγκεκριμένο ασκησιολόγιο για κάθε επίπεδο ξεχωριστά.
Εφαρμόζονται δοκιμασμένες τεχνικές από έμπειρους προπονητές που κάνουν ευκολότερα τα μαθήματα για τα παιδιά.